Diagnoza i testy

W STUDIO EMOCJI wykonujemy:

  • testy diagnozujące osobowość, intelekt, kompetencje społeczne
  • badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Testy psychologiczne  pomogą Ci lepiej poznać i zrozumieć siebie,  swoje słabe i mocne strony. Testy często pomagają doprecyzować kierunek zmian wewnętrznych i zmian w życiu zawodowym, „doradzają” w wyborze kierunku szkoły, studiów, terapii.
Zanim zdecydujesz się na psychologiczne badanie testowe dopowiedz sobie na następujące pytanie:

  1. Dlaczego decyduję się na badanie testem? Wyniki testu są potrzebne w szkole, pracy w życiu osobistym (chcesz lepiej poznać siebie, wybrać drogę rozwoju, terapię). Ważne, abyś umiał sprecyzować cel i przyczynę
  2. Nie bój się wyniku testu i nie traktuj go jak wyroczni. Człowiek zmienia się i rozwija całe życie. Jeśli musisz poddać się takiemu badaniu,  pamiętaj że nadal się rozwijasz i zmieniasz!
  3. Wybierając termin badania staraj się tak wybrać porę, żeby być jak najbardziej wypoczętym. Nie ma sensu badać np. poziomu twojej inteligencji po całym dniu przebywania w szkole lub w pracy. W takiej sytuacji wyniki badania będą zaniżone. Badanie jest przeprowadzane w Studio przez wykwalifikowanych psychologów.

 
Wybrane testy:

  • INTE  Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej Służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, czyli zdolności do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania emocji oraz ich wykorzystywania w działaniu.
  • NEO-PI-R inwentarz osobowości Pozwala opisać pięć wymiarów osobowości i możliwości adaptacyjnych, przeznaczony do diagnozowania osób bez zaburzeń psychiatrycznych.
  • KKS kwestionariusz kompetencji społecznych Pozwala ocenić kompetencje społeczne czyli umiejętności warunkujące efektywność działania w różnych sytuacjach społecznych.