Mobbing

Doświadczenie mobbingu, czyli nękania w miejscu pracy jest doświadczeniem przemocy (w różnych jej formach), które czyni spustoszenia w psychice i organizmie człowieka. Jego skutki mogą bardzo liczne, np.: depresja, stany depresyjne, stany lękowe, obniżenie poczucia własnej wartości, kłopoty ze zdrowiem (dolegliwości układu krwionośnego, trawiennego, nerwowego), uzależnienia. Dlatego właśnie prwadzimy psychoterapię dla ofiar mobbingu. Psychoterapia ma na celu przezwyciężenie trudności i dolegliwości  związanych z doświadczeniem nękania, wzmacniać zasoby klienta, dzięki którym może poradzić sobie z tak trudnym doświadczeniem i móc rozwijać się dalej. Relacja terapeutyczna oparta na szacunku, dyskrecji i zaufaniu sprzyja pozytywnym zmianom w życiu klienta. Pracujemy nad odbudowaniem poczucia własnej wartości, zaufania do ludzi, pozbywaniem się toksycznych relacji, przezwyciężaniem problemów będących negatywnymi skutkami traumy.

Zapraszamy Cię na psychoterapię indywidualną dla ofiar mobbingu jeśli:

  • jesteś lub byłeś/byłaś ofiarą nękania w pracy,
  • osoby z twojego otoczenia zawodowego nękają lub nękały Cię fizycznie (używały jakiejkolwiek przemocy fizycznej),
  • osoby z twojego otoczenia zawodowego nękają lub nękały Cię psychicznie (zastraszanie, oczernianie, wyśmiewanie, grożenie, obmawianie, szykanowanie, etc.)
  • jesteś lub byłeś/byłaś ignorowany/a przez współpracowników, blokowano Twój rozwój zawodowy, nie brano Cię pod uwagę, nie rozmawiano z Tobą,
  • pracujesz lub pracowałaś/pracowałeś w niekorzystnych warunkach,
  • jesteś lub byłeś/byłaś molestowany/molestowana seksualnie w pracy,
  • boisz się podjąć pracę, bo pamiętasz doświadczenia z poprzedniego miejsca pracy,
  • na samą myśl o pracy ogarnia Cię lęk.

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 60 minut. Czas trwania terapii i częstotliwość sesji zależy od indywidualnych potrzeb klienta.