Diagnoza-i-testy

Testy psychologiczne  pomogą Ci lepiej poznać i zrozumieć siebie,  swoje słabe i mocne strony. Testy często pomagają doprecyzować kierunek zmian wewnętrznych i zmian w życiu zawodowym, „doradzają” w wyborze kierunku szkoły, studiów, terapii. Wykonuję również badania psychologiczne dla kandydatow do objęcia urzędu sędziego/ prokuratora/ komornika/ kuratora sądowego/ kuratora sądowo-społecznego/ strażnika miejskiego.