Mobbing

Doświadczenie mobbingu, czyli nękania w miejscu pracy jest doświadczeniem przemocy (w różnych jej formach), które czyni spustoszenia w psychice i organizmie człowieka. Jego skutki mogą bardzo liczne, np.: depresja, stany depresyjne, stany lękowe, obniżenie poczucia własnej wartości, kłopoty ze zdrowiem (dolegliwości układu krwionośnego, trawiennego, nerwowego), uzależnienia. Dlatego właśnie prwadzimy psychoterapię dla ofiar mobbingu. Psychoterapia ma na celu przezwyciężenie trudności i dolegliwości  związanych z doświadczeniem nękania, wzmacniać zasoby klienta, dzięki którym może poradzić sobie z tak trudnym doświadczeniem i móc rozwijać się dalej. Relacja terapeutyczna oparta na szacunku, dyskrecji i zaufaniu sprzyja pozytywnym zmianom w życiu klienta. Pracujemy nad odbudowaniem poczucia własnej wartości, zaufania do ludzi, pozbywaniem się toksycznych relacji, przezwyciężaniem problemów będących negatywnymi skutkami traumy.